Inget hus är det andra likt

I Sthlm New har alla husen en säregen personlighet. Sthlm 01 är den uppseendeväckande skyskrapan, Sthlm 02 Studion är den kreativa hubben, Sthlm 04 är där musiken inspirerat arkitekterna medan Sthlm 03 förmedlar en modern industrikänsla och Sthlm Seaside speglar vattnet precis utanför. Innan området står färdigt kommer tre hus till att tillkomma: Sthlm 02 Ateljén, Sthlm 05 och Sthlm 06. I Sthlm New-området kommer cirka 7 000–10 000 människor att arbeta i kontorlokaler på totalt cirka 100 000 kvm. Tillsammans med de boende i Sjöstaden kommer stadsdelen bubbla av liv under dagen som kvällen.

I Sthlm New har alla husen en säregen personlighet. Sthlm 01 är den uppseendeväckande skyskrapan, Sthlm 02 Studion är den kreativa hubben, Sthlm 04 är där musiken inspirerat arkitekterna medan Sthlm 03 förmedlar en modern industrikänsla och Sthlm Seaside speglar vattnet precis utanför. Innan området står färdigt kommer tre hus till att tillkomma: Sthlm 02 Ateljén, Sthlm 05 och Sthlm 06. I Sthlm New-området kommer cirka 7 000–10 000 människor att arbeta i kontorlokaler på totalt cirka 100 000 kvm. Tillsammans med de boende i Sjöstaden kommer stadsdelen bubbla av liv under dagen som kvällen.

Om husen