Kommande projekt

  • Kommande projekt, Sthlm 05 och Sthlm 06

Sthlm 02, Sthlm 05 och Sthlm 06

Sthlm 02 är den lekfulla och integritetstarka lillasystern till landmärket Sthlm 01, men tro inte att hon hamnar i skymundan för det. Sthlm 02 personlighet är mjuk och hård på samma gång – här möts olika stilar som ger intrycket av en gammal själ som pånyttfötts. Sthlm 02, planerad projektstart 2020. Sthlm 05, planerad projektstart 2025. Sthlm 06, planerad projektstart 2026.